Super-X-strut

Het onderdeel Super-X-strut wordt uitgevoerd op marsmuziek door... 

 Kelly 

 Dianne

Vorige pagina: Solo 2-baton Volgende pagina: Solo dancetwirl