Super-X-strut

Het onderdeel Super-X-strut wordt uitgevoerd op marsmuziek door...  

 Dianne ...

   ... en Kelly (foto volgt)

Vorige pagina: Solo 2-baton Volgende pagina: Solo dancetwirl