Super-X-strut

Het onderdeel Super-X-strut wordt uitgevoerd op marsmuziek.

De focus ligt bij dit onderdeel op de lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen van de twirl(st)er.